Quant desgraven les donacions?

80%
80%
Fins als primers 150€
150€
35%
A partir de 150€
40%
A partir de 150€*
*Quan a l’exercici i als dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat.

Per exemple…

Dones 20€/mes

Que sumen un total de 240€ a l’any

Per exemple…

Dones 20€/mes

Que sumen un total de 240€ a l’any

Desgravaràs 151,50€ dels 240€ que has donat.

I només estaràs pagant 88,50€!

Desgravaràs 151,50€ dels 240€ que has donat.

I només estaràs pagant 88,50€!

Avantatges fiscals per a persones físiques

Els primers 150€ que aportis desgravaran al 80%. A partir d’aquesta xifra, al 35%. Si fa més de 3 anys que donem a la fundació la desgravació puja a un 40%. Si resideixes en una comunitat autònoma subjecta a un règim foral particular, pots tenir altres deduccions diferents.

Avantatges fiscals per a empreses o persones jurídiques

La vostra empresa té dret a deduir de la quota íntegra de l’IS el 35% de l’aportació realitzada, i fins al 40% per a les donacions realitzades pel mateix import o superior durant almenys tres anys, amb el límit del 10% de la base imposable.